Kurv 0
Brake warning system

Brake warning system

495,00 kr
med moms

Pas på ryggen I trafikken!

Artikel om det intelligente havariblink - af Poul Holck,
Holco Automotive Group A/S, der selv kører 70-80.000 km hvert år.
Trafiktætheden og gennemsnitshastigheden i Danmark og for den sags skyld i alle de andre lande vi normalt sammenligner os med, har i de seneste mange år været kraftigt stigende.

Denne øgede trafiktæthed medfører mange potentielle faremomenter, ikke mindst muligheden for påkørsler bagfra. At hastigheden nu sættes op på mange motorvejsstrækninger gør ikke den trafikale situation mindre kompliceret.

Bagfra kommende påkørsler eller harmonika-sammenstød, har gennem årene ikke fået samme opmærksomhed fra bilfabrikanterne som frontal- og sidekollisioner har fået. De bagfrakommende kollisioner udgør ikke desto mindre op mod 20% af alle påkørsler.

For at undgå bagfra kommende påkørsler, er det først og fremmest nødvendigt at lære bilisterne en tankegang, der aktivt medvirker til at undgå ulykkerne. Det vil sige, at det først og fremmest handler om at lære bilisterne at være opmærksomme og frem for alt at holde tilstrækkelig afstand til bilen foran, - og hvorfor? Fordi der sidder levende mennesker i bilen! og det skulle der gerne blive ved med. Den bagved- og forankørende bilist har begge ansvaret for dette.

Poul Holck, udvikler af Brake Warning Systemet

20% af alle påkørsler sker bagfra…

Skabe opmærksomhed i kritiske situationer..

Kort afstand reducerer muligheden for at reagere i tide.

Hvor kraftigt bremser den forankørende bil..?


Hvis vi vil udbygge den aktive ”sikkerheds-forsvarslinie” gennem flere tekniske løsninger, må det være gennem signaler der indikerer, at der er fare på færde, -og det er her, i den første og uheldsforhindrende forsvarslinie, Brake Warning System kommer ind i billedet!

Brake Warning System er tilpasset dagens trafikkultur (eller mangel på samme!) Jo større trafiktæthed jo mindre afstand mellem bilerne. Stor trafiktæthed giver mindre mulighed for at overhale og der køres tættere op mod bilen foran, så der kan overhales hurtigst muligt når muligheden byder sig.

Mindre afstand giver mindre mulighed for at reagere i tide, hvis bilen foran pludselig bremser op.

De forankørende har derfor brug for at kunne advare de bagvedkørende på en måde der signalerer, at nu bliver der bremset meget hårdt op!

Den normale signalgivning ved opbremsninger er et konstant rødt lys – der jo ikke fortæller hvor hårdt der bremses!

Det er her at Brake Warning Systemet kommer ind billedet. Bliver der bremset op med mere end ca. 90% af køretøjets maksimale nedbremsningskraft (deceleration), begynder bilens havariblink at blinke. Blinket bliver ved indtil føreren har lettet foden fra bremsepedalen og nedbremsningen enten er afbrudt, eller at bremsekraften formindskes og kommer under 90% af maksimal nedbremsning. For en sikkerheds skyld ”efter-blinker” systemet automatisk fra ca. 3 til ca. 10 sekunder efter, at foden har sluppet pedalen. Dette afhænger af, hvor lang tid nedbremsningen har taget. Kræves yderligere havariblink, aktiveres herefter bilens originale blink.

Hvis vi taler om nedbremsningsfunktionen, vil de fleste kun opleve det automatiske havariblink blive aktiveret ganske få gange om året. De meget forsigtige vil måske aldrig opleve det, - og det er måske i virkeligheden dét, det hele drejer sig om. Hvis dit Brake Warning System aktiverer hele tiden bør du snarest muligt lægge din kørestil drastisk om, da du med stor sandsynlighed er til fare for dig selv og dine omgivelser.

Få tiendedele af et sekund efter at bremsepedalen er trådt hårdt ned, aktiveres det automatiske havariblink og signalerer til de bagvedkørende bilister, at nu bliver der bremset for alvor og at situationen kræver omgående indgriben.

Undersøgelser om fordelene ved automatisk aktivering af havariblinket har vist, at der kan spares kostbare sekunder i den samlede reaktionstid. Omregnet i meter svarer et sekunds hurtigere reaktionstid til 30 meters kørsel ved den nuværende hastighedsgrænse på motorvej. 30 meter svarer til længden af 6-7 gennemsnitlige familiebiler. Hvad det kan betyde, siger sig selv.

Hertil kommer, at ikke nok med at reaktionstiden forkortes, men samtidig bliver den reaktion der kommer meget mere konsekvent og målrettet, fordi signalet fra den forankørende signalerer så kraftigt som det gør.

Systemet, der fylder som en tændstikæske og vejer ca. 100 gram, kan principielt installeres i alle personbiler, motorcykler, varevogne og lastbiler på gennemsnitlig 1-2 timer. Systemet arbejder helt selvstændigt og dermed uafhængigt af moderne bilers komplicerede elektroniske systemer og computere.

Brake Warning Systemet kan nu købes hos langt de fleste autoværksteder og autoforhandlere i landet.


Del dette produkt